Nowe przepisy regulujące bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku

W Internecie można znaleźć niemalże wszystko, dotyczy to także produktów niebezpiecznych, czyli takich które nie spełniają norm Europejskich (przepisów zharmonizowanych) lub technicznych przepisów krajowych. Unia Europejska dąży do tego, aby przeciwdziałać dystrybucji produktów uważanych za niebezpieczne, chce też wyeliminować je z rynku. Zgodnie z nowymi przepisami regulującymi bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku zostaną wdrożone nowe środki mające na celu zwiększenie skuteczności w śledzeniu potencjalnych zagrożeń. Zreformowanie unijnego systemu RAPEX ma przełożyć się na ułatwienie i przyspieszenie procesu zgłaszania niebezpiecznych produktów.

Bezpieczeństwo produktów dostępnych na rynku

Unijne przepisy jasno określają, jakie cechy musi posiadać dany produkt, aby można było uznać go za bezpieczny. Stawiane są odgórnie narzucone wymogi dotyczące kwestii bezpieczeństwa, które wynikają z dyrektyw i rozporządzeń, krajowych przepisów technicznych i ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Zasada jest prosta – jeśli towar zostanie uznany za bezpieczny dla konsumenta, to może zostać wprowadzony do obrotu i to na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Bezpieczny produkt nie stwarza żadnego zagrożenia, nie wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia ani koncesji, aby móc nim handlować. Nowe przepisy regulujące bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku dotyczą niemalże wszystkich nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych. Ma to zapewnić konsumentom większe poczucie bezpieczeństwa, stabilizację prawną przedsiębiorstwom, sprawniejszą współpracę między poszczególnymi organami nadzoru rynku w całej Europie.

Wielu konsumentów nie jest pewnych co do kwestii bezpieczeństwa oferowanych nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych. Rośnie też liczba zgłoszeń dotyczących produktów uznanych za potencjalnie niebezpieczne. Pakiet o bezpieczeństwie produktów i nadzorze rynku zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie możliwości śledzenia produktów na całym łańcuchu ich dostaw.

Jakich należy oczekiwać zmian?

Nowe przepisy regulujące bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku wiążą się z wprowadzeniem wielu zmian. Dotyczą one sprzedaży internetowej, nowych technologii, sztucznej inteligencji, podmiotów odpowiedzialnych, producentów, łańcucha dostaw i procesu wycofywania produktów rynku.

Sprzedawcy internetowi działający w Europejskim Obszarze Gospodarczym będą zobligowani do utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego, co ma ułatwić współpracę z organami państw członkowskich, aby móc szybko reagować na zgłoszenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa produktów. Sklepy online i platformy aukcyjne będą musiały dostosować również sposób prezentowania produktów, tak aby w przystępny sposób dostarczyć informacje dotyczące bezpieczeństwa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych).

Dążyć będzie się do zmniejszenia na cyberprzestępstwa, wdrażając innowacyjne technologie. Producenci będą odpowiedzialni za zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa. W przeciwnym razie muszą spodziewać się nałożenia dotkliwych kar finansowych. Podmioty gospodarcze będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo oferowanych towarów w całym łańcuchu dostaw – zarówno za kwestie prawne, jak i zgodność produktów. Udoskonalona zostanie też procedura wycofywania produktów, aby jak najszybciej i efektywniej wyeliminować z rynku towary mogące stanowić zagrożenie dla konsumentów.

Źródł0: https://www.tirsped.com.pl/blog/propozycja-zmian-dotyczacych-bezpieczenstwa-produktu/