Jak zostać agentem celnym?

Podczas poszukiwań nowej pracy natrafić można bez większego trudu na ogłoszenia firm, które szukają agenta celnego. Nie da się ukryć, że są to bardzo atrakcyjne oferty, głównie ze względu na oferowane zarobki. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad tym, kim jest agent celny, jakie ma zadania i obowiązki, a przede wszystkim, jak nim zostać. Jak to więc wygląda w szczegółach?

Kim jest agent celny?

Zanim przejdzie się do tego, jak zostać agentem celnym, najpierw trzeba się dowiedzieć, kim w ogóle jest taka osoba, a także jakie są jej obowiązki w pracy. Czym zatem zajmuje się agent celny? W tym miejscu warto na wstępie wspomnieć o tym, że kimś zupełnie innym jest agent celny i celnik. Ten drugi jest urzędnikiem państwowy, który pracuje w urzędzie celnym, natomiast agent celny to pracownik prywatnego przedsiębiorstwa.

Jak sama nazwa wskazuje, profesja agenta celnego w bezpośredni sposób związana jest ze sprawami celnymi, a także podatkowymi. Pracodawcą agenta celnego jest agencja celna, czyli przedsiębiorstwo, które zajmuje się wymianą handlową z innymi państwami. Co to dokładnie oznacza? Jakimi cechami musi się charakteryzować kandydat na agenta celnego? W pierwszej kolejności musi on mieć naprawdę ogromną wiedzę z zakresu wymagań weterynaryjnych, farmaceutycznych, czy też sanitarnych odnoszących się bezpośrednio do produktów, które będą wwożone lub też wywożone z kraju.

To jednak nie wszystko, co spoczywa na barkach agenta celnego. Będzie on również tą osobą, która będzie reprezentowała dane przedsiębiorstwo, czyli swojego pracodawcę w urzędzie celnym. A jak wiadomo, z racji tego, że jest to pracownik firmy prywatnej, nie musi on rezydować w Polsce, lecz równie dobrze może być zatrudniony w kraju, z którego pochodzi dana firma.

Jakie są obowiązki agenta celnego?

Jak zatem widać po powyższym opisie, nie każdy może zostać agentem celnym. Wymagania są dość spore, przede wszystkim z zakresu wiedzy potrzebnej do wykonywania codziennych obowiązków. Jakie to jednak będą konkretnie obowiązki? Czym na co dzień zajmuje się agent celny?

Podstawowym zadaniem, które jest przed nim stawiane to kontrolowanie dokumentów, które przekraczają granicę i które dostarczane są do danej firmy. Co więcej, agent celny zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji celnej, kontroluje przewożone towary w zakresie ich legalności oraz sposobu, w jakim są przewożone, a także zapobiega przemytom. Na koniec warto jeszcze dodać, że przeprowadza od początku do końca wszystkie czynności, które wchodzą w skład usługi celnej.

W jaki sposób zostać agentem celnym?

Podstawową sprawą, o której trzeba pamiętać, gdy chce się zostać agentem celnym to otrzymać wpis na listę agentów celnych. Żeby do tego doszło, trzeba się przede wszystkim wykazywać pełną zdolnością do czynności prawnych. Co więcej, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia lub nabytego na drodze edukacji wykształcenia, czyli inaczej mówiąc kwalifikacji. Innymi słowy, jeśli chce się zostać agentem celnym, niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku prawa, ekonomii lub też administracji. Co jednak bardzo ważne, często wystarczające są studia podyplomowe z powyższych kierunków. W przypadku nieukończenia studiów w tym zakresie, kandydaci na agenta celnego muszą się wykazać odpowiednim doświadczeniem, najczęściej obejmującym 3-letnią pracę związaną ze sprawami celnym.

Osoba, która starać się będzie o pracę agenta celnego, oprócz tego, że musi posiadać odpowiedni dyplom, lub też doświadczenie zawodowe, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem. Dokument o niekaralności jest w tym wypadku absolutnie niezbędny, a jego brak będzie danego kandydata dyskwalifikował.

Jeśli przedstawi się wszystkie odpowiednie dokumenty, nie pozostaje już nic innego, jak tylko oczekiwać na wpis na listę agentów celnych. Decyzję tę wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej i ma na to nie więcej niż 120 dni od dnia wpłynięcia podania.

Usługi dodatkowe agencji celnych

Agenci, w zależności od miejsca pracy, czasem odpowiadają za realizację dodatkowych usług prowadzonych pod agencjami celnymi. Jedną z nich jest skład celny, który pozwala na realizację tzw. procedury naprawczej.

Procedurę naprawczą należy przeprowadzić w sytuacji, w której towar został zatrzymany przez urząd celny, ze względu na nieprawidłowości czy braki formalne (np. brak znaku CE, czy polskich instrukcji). Drugą z takich usług dodatkowych jest magazyn czasowego składowania, który pozwala uniknąć kosztów przestoju, jeśli importer nie dostarczył wszelkiej wymaganej dokumentacji do odprawy celnej. Agent celny zobowiązany jest wtedy do nadzoru nad kompletowaniem dokumentacji, a następnie dokonania skutecznej odprawy celnej.