Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która w naszym kraju jest bardzo popularna. Czym wyróżnia się ta spółka? Na czym polega rejestracja spółek?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka

Spółka z o.o. związana jest z prawną formą prowadzenia przedsiębiorstwa. Cechuje się tym, że wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Przepisy prawne regulujące jej działalność znajdziemy w kodeksie spółek handlowych. Okazuje się, że taką firmę można także prowadzić samodzielnie.

Zaletą takiego rozwiązania jest odpowiadanie za długi spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Wspólnicy w przypadku sporego zadłużenia firmy będą pociągani do odpowiedzialności tylko w wysokości, w jaką zainwestowali w firmę. Wierzyciel zatem nie może zlikwidować długu poprzez sięgnięcie po osobisty majątek wspólnika. Właśnie te aspekty sprawiają, że spółka z o. o. jest uważana za korzystną z punktu widzenia wielu przedsiębiorców.

Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet?

Od kilku lat istnieje możliwość zarejestrowania spółki z o. o. przez internet, co jest sporym ułatwieniem. Przedsiębiorca powinien posiadać w tym celu podpis elektroniczny lub założyć profil zaufany na platformie ePUAP. To rozwiązanie jest znacznie tańsze niż tradycyjne metody, a także odbywa się sprawniej i szybciej. Taka rejestracja jest nazywana S24 i wymaga założenia e-konta przez osoby, które dokonać chcą zgłoszenia. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wszystkich odpowiednich danych do systemu. W ten sposób powstaje umowa spółki, wniosek rejestrowy oraz inne potrzebne dokumenty, które są przesyłane sądowi. Co ciekawe, tą metodą możemy zarejestrować spółkę w terminie 7 dni, licząc od daty wypełnienia dokumentów.

Rejestracja spółki z o.o. przez biuro rachunkowe

Rejestracja spółki z o. o. przez biuro rachunkowe da nam pewność, że uzyskamy niezbędne informacje o podjętych działaniach. Konieczne w tym przypadku jest podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego (jeśli prowadzić będziemy jednoosobową działalność). Umowa oraz akt muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Co powinna zawierać taka umowa? Przede wszystkim nazwę i siedzibę spółki, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności, czas trwania spółki (gdy jest oznaczony), informację odnośnie tego, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Kolejnym zadaniem będzie wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego, a także powołanie zarządu. Przedsiębiorca musi pamiętać także o uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składając odpowiedni wniosek. Niezwykle ważne jest złożenie dokumentów pozwalających uzyskać numer NIP (nadany przez Urząd Skarbowy) i numer REGON (Urząd Statystyczny) oraz formularzy do ZUS-u.

Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności, założyć trzeba rachunek bankowy oraz podpisać umowę z firmą prowadzącą księgowość (jeśli nie będziemy jej prowadzić samodzielnie). Fakty te muszą zostać przedstawione na druku NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, razem ze wskazaniem miejsca, w którym przechowywana będzie dokumentacja.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga podjęcia stosownych działań, które pozwolą zacząć działalność zgodnie z przepisami prawnymi. W tym celu skorzystać możemy z pomocy biura rachunkowego lub zarejestrować spółkę przez internet. Rejestracja spółek jest ściśle określona w przepisach, do których należy się stosować.