Czego dotyczą projekty rozporządzeń o usługach i rynkach cyfrowych?

Sprawy cyfrowe i e-commerce podlegają regularnym zmianom. Komisja Europejska opracowuje coraz to nowsze projekty dotyczące usług i rynków cyfrowych, aby usprawnić cały system i uczynić go jeszcze bardziej przejrzystym. Najnowsze inicjatywy legislacyjne dotyczą Digital Services Act i Digital Market Act, a ich głównym zamierzeniem jest zapewnienie użytkownikom większego wyboru produktów i usług internetowych uznawanych za bezpieczne, jednocześnie podejmując walkę z nielegalnymi treściami. W skrócie, Internet ma się stać przystępniejszym miejscem o wielu możliwościach dla każdego. Dąży się do otwartości rynku cyfrowego i sprawiedliwej konkurencji.

Czego dotyczą nowe regulacje związane z usługami cyfrowymi i rynkiem cyfrowym?

Komisja Europejska przedstawiła pod koniec 2020 roku dwie niezwykle istotne inicjatywy legislacyjne. Pierwszą jest Akt prawny o usługach cyfrowych, czyli Digital Services Act. Z kolei Digital Market Act jest Aktem prawnym o rynkach cyfrowych. Z nowych przepisów jasno wynika, że mają one lepiej chronić konsumentów i ich podstawowe prawa w Internecie. Określają one ramy regulujące zakres odpowiedzialności wszystkich platform internetowych. Najnowsze przepisy dotyczą platform handlowych, sklepów z aplikacjami, serwisów społecznościowych, usług pośrednictwa i hostingowych. Warto też podkreślić, że do nowych unijnych przepisów będą musieli dostosować się dosłownie wszyscy sprzedawcy internetowi, niezależnie od rodzaju oferowanych usług ani od lokalizacji siedziby firmy. Na każde przedsiębiorstwo zostaną nałożone obowiązki w oparciu o uzyskiwane wyniki i udział w rynku. Wymagać będzie się sprawozdawczości do przejrzystości, uwzględnienia praw podstawowych w warunkach świadczenia usług, współpracy z organami krajowymi odnośnie wykonawstwa poleceń, stworzenia punktów kontaktowych i wyznaczenia przedstawiciela prawnego, zadbania o zaufane podmioty sygnalizujące, sprawdzania tożsamości osób trzecich, zapewnienia przejrzystości reklam i systemów rekomendacji, sprawnego zgłaszania przestępstw, wymiany danych z władzami i naukowcami.

Co będzie wynikać z wprowadzenia nowych obowiązków narzuconych przez Akt o usługach cyfrowych?

Nowe przepisy sprzyjają wprowadzaniu na rynek innowacji, sprawiedliwej konkurencyjności, wzrostowi gospodarczemu, ujednolicenia rynku. Konsumenci mogą liczyć nie tylko na większy wybór, ale też na atrakcyjniejsze ceny. Akty o usługach cyfrowych mają na celu zminimalizowanie ryzyka trafienia na nielegalne treści. Z kolei dostawcom usług cyfrowych będzie łatwiej podejmować decyzje i rozwijać swoją działalność na arenie międzynarodowej. Firmy korzystające z tego typu usług również będą mieć większy wybór i mogą liczyć na korzystniejsze ceny. Uzyskają też dostęp do ogólnounijnych rynków za pośrednictwem platform internetowych. Wyrównają się też szanse między dostawcami treści legalnych i nielegalnych. Zmniejsza się ogólna dezinformacja społeczeństwa i manipulacja nim. Platformy systemowe zostaną objęte większym nadzorem, będzie nad nimi sprawowana demokratyczna kontrola. Zastosowane zostaną środki mające na celu zwalczanie nielegalnych nie tylko treści, ale też towarów i produktów. Usprawnieniom podlegać będzie również identyfikowalność użytkowników biznesowych na e-platformach handlowych, aby łatwiej zlokalizować źródło nielegalnych towarów. Konsumenci uzyskają możliwość zakwestionowania decyzji platform odnośnie moderowania treści. Od bardzo dużych platform wymagać będzie się przeciwdziałania we własnym zakresie niewłaściwemu wykorzystywaniu ich systemów (ocena ryzyka dzięki niezależnym kontrolom zarządzania nim). Przekazywanie przez największe platformy danych ma służyć analizowaniu pojawiających się w Internecie zagrożeń.

Podsumowanie, co zmienią nowe akty?

Wprowadzenie Aktu o usługach cyfrowych i Aktu o rynkach cyfrowych zapewni równe szanse rozwojowe wszystkim firmom cyfrowym i to niezależnie od ich wielkości. Będzie to możliwe dzięki ujednoliceniu rynku i konkurowaniu na arenie międzynarodowej. Nowe przepisy będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to dobra wiadomość dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, które zostaną zwolnione z wielu obciążeń, będą mogły dynamiczniej się rozwijać i efektywnie chronić swoich użytkowników oraz uzyskać przewagę konkurencyjną. Najnowsze rozporządzenia wspierają legalnie prosperujące firmy, umacniają pozycję MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Każda platforma będzie mieć dostęp do przydatnych danych dotyczących konsumentów i ich aktywności na serwisach, co ułatwi opracowanie skutecznej strategii rynkowej. Duże platformy przestaną dyktować mniejszym firmom i użytkownikom biznesowym warunki handlowe. Zagwarantuje to sprawiedliwość na rynku wewnętrznym, większą pewność prawa dla przedsiębiorstw, silną pozycję obywatelom i użytkownikom, wysokiej jakości usługi po niższej cenie.