Brexit a wymiana handlowa z Wielką Brytanią – co się zmieni?

Brexit to wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które głośnym echem odbija się na całym świecie i jest szeroko komentowane. Oznacza jednak w praktyce coś więcej niż tylko same opinie i recenzje, ponieważ ma realny wpływ na gospodarkę w Wielkiej Brytanii i w innych krajach Wspólnoty Europejskiej, a także na wymianę handlową między nimi. Wynika to z faktu, że zakończenie okresu przejściowego spowoduje wiele zmian w branży TSL, a to będzie miało miejsce już na początku 2021 roku. Do każdego importera i eksportera powinna zatem dotrzeć informacja o tym, jak przegotować się na zmiany i nowe realia rynku, by skutecznie się do nich dostosować.

Brexit – co w praktyce oznacza w zakresie wymiany handlowej z Wielką Brytanią?

Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku ulegają zmianie na skutek Brexitu. Od tej pory wymiana handlowa odbywać się będzie na podobnych zasadach jak z krajami, które nie były dotąd członkami wspólnoty europejskiej. Przykładem jest tu np. Ukraina czy Szwajcaria, czyli państwa, gdzie zastosowanie ma agencja celna, a firmy spedycyjne, które dbają o transport międzynarodowy muszą liczyć się z poddawaniem kontroli wszystkich towarów, co w praktyce znacznie wydłuża przewóz. W takim przypadku przekaz towarów za granicę wiąże się również z szeregiem dodatkowych formalności i, przede wszystkim, z opłatami celnymi. Ustawa o VAT, a dokładnie art. 83. ust.3, pkt.1, wskazuje jasno, że tego typu wymiana handlowa nie jest już transportem wewnątrzwspólnotowym, ale międzynarodowym.

Jak zmienią się formalności w zakresie handlu z Wielką Brytanią po Brexicie?

Do tej pory jedyną formalnością, która odnosiła się do handlu wewnątrz krajów członkowskich Unii Europejskiej było wypełnienie deklaracji intrastat – w sytuacji, kiedy firma przekraczała odpowiednie progi kwotowe. W momencie, kiedy zakończy się okres przejściowy, pojawią się nowe formalności związane z importem i eksportem, co skomplikuje i utrudni transport, a także będzie miało wpływ na jego czas jego trwania. Doświadczą tego importerzy i eksporterzy, a wiec w zasadzie wszystkie podmioty od nich zależne również. Firmy odczują też finansowo efekt wprowadzenia zmian i w praktyce więcej pracy przy takiej samej ilości transportów, jak do tej pory.

Jak przygotować firmę do zmian, które przyniesie ze sobą Brexit?

Od stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe regulacje prawne, a tym samym zakończy się okres przejściowy. Warto przygotować firmy na zmiany na rynku wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Przede wszystkim warto zapoznać klientów ze zmianami i poinformować ich o tym, że od stycznia 2021 roku pojawią się nowe utrudnienia związane z Brexitem. Wiele firm już znacznie wcześniej podniosło ceny transportu, by później klienci nie odczuli tego aż tak drastycznie. Z dodatkowych działań polecane jest również znalezienie do współpracy agencji celnej oraz zapoznanie się z przepisami Światowej Organizacji Handlu, które dotyczą wymiany handlowej z krajami, które nie należą do struktur unijnych.