Agencja pracy – czym się zajmuje i w jakim zakresie pomoże?

Agencje pracy są pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Dzięki usługom tego typu firm, przedsiębiorstwo może w szybki sposób pozyskać nowych pracowników, a pracownik ma dostęp do różnorodnych ofert pracy oraz mniejszą ilość dokumentów do wypełnienia (szczególnie jeśli pracuje za granicą).

Czym jest agencja pracy?

Na wstępie warto wyjaśnić, że pojęcia agencja pracy i agencja pośrednictwa pracy to pojęcia o tym samym znaczeniu. Czym innym są agencje rekrutacyjne lub agencje pracy tymczasowej.

Agencje pracy pośredniczą w procesie zatrudnienia na terenie kraju jak i za granicą. Tego typu firmy są wsparciem dla osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców. Znajdują odpowiednie stanowisko i informują o całym procesie zatrudnienia jak i o zakresie obowiązków. Z kolei dla pracodawców są są znaleźć osobę o odpowiednich kwalifikacjach w krótkim czasie ze względu na dostęp do dużej liczby kandydatów. Należy podkreślić, że agencje pracy nie pobierają opłaty za znalezienie stanowiska dla pracownika. Jest to zabronione z wyjątkiem zawodów z branży rozrywkowej i modowej.

Koszty biura pośrednictwa pracy

Pracownik nie ponosi realnie żadnych kosztów, tzn. nie płaci żadnych pieniędzy za zatrudnienie w danej firmie. Agencja pracy może zażądać jedynie opłaty za koszty które realnie poniosła podczas procesu zatrudnienia danego pracownika taki jak np. koszt transportu na miejsce pracy, wydanie wizy w przypadku pracy za granicą, koszt badań lekarskich i tłumaczeń dokumentów niezbędnych w procesie zatrudnienia. Firma rekrutacyjna tego typu realnie zarabia jedynie na opłatach które pobiera za świadczone usługi od pracodawców. Firmy jednak nie pobierają opłat za wynagrodzenie pracownika itp.

Zalety agencji pracy

Zasadniczo należy wyróżnić tutaj dwie kwestie, są to plusy dla pracownika oraz dla pracodawcy. Dla tego pierwszego największym plusem jest bez wątpienia uproszczenie procesu rekrutacji i przygotowanie wszystkich dokumentów jakie są wymagane w procesie zatrudnienia. Dodatkowo firmy tego typu posiadają oferty od wielu pracodawców co sprawia, że znalezienie pracy staje się łatwiejsze.

Z kolei dla firmy, która chce zatrudnić nowych pracowników agencja jest w stanie w krótkim czasie pozyskać wielu pracowników. Całym procesem poszukiwania i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w typ przypadku będzie zajmować się agencja. Poza tym firma zakupując usługi agencji pracy, może ograniczyć koszty działalności ponieważ nie musi posiadać działu rekrutacji.

Agencja pracy, a agencja pracy tymczasowej

Należy zwrócić uwagę, że te pojęcia nie oznaczają tego samego. Agencja pracy tymczasowej sama zatrudnia pracowników i deleguje ich do pracy w konkretnym zakładzie. W związku z tym z ich wynagrodzenia często pobierana jest prowizja za każdą przepracowaną godzinę. Taka sytuacja nie ma miejsca w agencji pracy, która zarabia na sprzedaży swoich usług.